طراحی و برنامه ریزی کمپین

با مخاطب خود سفر کنید و کمپ بزنید

کمپین‌های تبلیغاتی به مانند سفر کردن با مخاطبان می‌باشد. سفری که در آن، برند شما برای همسفران خود از ویژگی‌های مثبت و بارز کسب و کارش قصه می‌گوید و پیامی به آن‌ها منتقل می‌کند؛ پیامی با هدف قانع کردن، برای خرید از شما.

سلامت این سفر، نیازمند طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی دقیق است که با استراتژی‌های مناسب بازاریابی همراه باشد.

برنامه‌ریزی و تدوین تقویم محتوایی

طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای کمپین‌های ۳۶۰ درجه

برگزاری رویدادهای مناسبتی و تبلیغاتی اتاق فکر

نمونه کار
Call Now Button